khung chu

HỘI THI BÉ KHÉO TAY CẤP TRƯỜNG

Thực hiện Kế hoạch số 574/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 Kế hoạch tổ chức Hội thi Bé khéo tay cấp thành phố của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Kạn năm học 2017-2018, trường mầm non…